Scrum als middel voor kwaliteitsbeheersing

Partners in Projectbeheersing heeft vanaf de start van dfe samenwerking gewerkt met Agile Scrum. Wij hebben ons laten inspireren door deze scrum film en door de goede ervaringen van Scrum Masters in ons netwerk.

Offerte voor de aanbesteding Projectbeheersing

De offerte in het kader van de raamovereenkomst projectbeheersing van Rijkswaterstaat is gemaakt met de de Scrum-methodiek. Als eerste is de uitvraag ontleed in user stories. Samen met een ‘product owner’ hebben we bij iedere zin de ‘omdat’ vraag beantwoord. Op deze manier geven we zowel gerichte antwoorden op de gestelde vragen als een oplossing voor de behoefte die er achter schuil gaat.

Scrum PDCA               PDCA

De Scrum wordt toegepast als kort cyclische PDCA. Per nadere pvereenkomst worden de afgeleider eisen van een deelproduct vast gelegd in Trello, onze software tool. In Trello zit tevens de voortgangsmonitor en blijft het backup team up-to-date om feedback te geven of werkzaamheden over te nemen. Met deze werkwijze wordt zowel de tijdigheid van levering als de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd.