Partners in project- en procesmanagement

Partners in Project- en Procesmanagement is een transparante netwerkorganisatie waarbinnen we continu op zoek zijn om samen kansen te herkennen en te benutten. Onze integrale projectbeheersers en specialisten in risicomanagement, planning, financieel management en projectondersteuning vullen elkaar aan om uw organisatie betere keuzes te laten maken.

Grip op uw project

Het belangrijkste doel van projectbeheersing is actuele integrale stuur- en verantwoordingsinformatie bieden aan het IPM-team. Op basis van deze informatie kunnen integrale, afgewogen en herleidbare keuzes worden gemaakt door het IPM-team, om grip te hebben en te houden gedurende het project.

Integrale projectbeheersing

Integrale projectbeheersing zorgt voor de controle van tijd, geld en kwaliteit (techniek) gedurende het project. Projectbeheersing omvat de project brede beheersing van het project op de aspecten scope, tijd, geld, risico, informatie, documentatie en rapportage.

Vacature Management Ondersteuner

PinP is op zoek naar een Commercieel Manager.

CO2-prestatieladder

PinP is bezig om haar organisatie gecertificeerd te krijgen voor CO2-prestatieladder op niveau 3. PinP heeft de ambitie om in 2022 door te groeien naar niveau 4. Samen met haar netwerkpartners wil PinP daartoe inzicht krijgen in de totale CO2-uitstoot van haar gehele keten. Lees hier meer.

Raakvlakmanagement

De interne en externe raakvlakken worden bewaakt op basis van een raakvlakplan (RVP). De uniforme en gestructureerde werkwijze maakt gebruik van raakvlakformulieren. Het resultaat is grip op het project op basis van een standaard dashboard.

Integrale projectbeheersing door intensieve samenwerking van specialisten in financieel management, planning, risicomanagement en projectondersteuning.

Sturen op risico’s

Zorgvuldig projectmanagement betekent inzicht in de stand van zaken op het gebied van kwaliteit, geld, tijd en scope op ieder moment in het project. Sturing is gebaseerd op risicomanagement.