Welkom bij Partners in Project- en procesmanagement (PinP)

Wij zijn een netwerkorganisatie waarin verschillende partners samenwerken om diensten op het gebied van projectbeheersing en projectondersteuning te leveren.

Wij verbinden de best passende professionals aan infrastructuurprojecten zodat we gezamenlijk de meeste impact kunnen maken voor een betere leefomgeving. Onze professionals zijn werkzaam binnen risico, financieel, plannings- en kwaliteitsmanagement. Onze organisatie is daarnaast ook betrokken bij het invullen van specifieke IPM- rollen bij verschillende opdrachtgevers.

De kracht van ons uitgebreide partnernetwerk draagt bij aan de continuïteit van onze dienstverlening. Wij ontzorgen onze opdrachtgevers en dragen in nauwe samenwerking met onze klant bij aan een optimaal projectresultaat.

Nader kennis met ons maken?

Of interesse om aan te sluiten bij ons groeiende netwerk? Neem dan contact op met Marcel Krikke

06-51263150
marcel.krikke@pinp.nl

Onze partners

Projecten

Een selectie van een aantal van onze projecten.

Project CIV

In 2022 heeft PinP de aanbesteding voor de projectbeheersing CIV (RWS) gewonnen. Binnen onze projecten is het project CIV bijzonder omdat wij dit project wordt uitgevoerd op basis van werkstromen. Daarnaast verschillen Informatie Voorzieningsprojecten ook behoorlijk van andere projecten. IV projecten hebben tot doel om een verandering bij de eindgebruiker teweeg te brengen. In de projectbeheersing voor deze groepen leveren wij specifieke werkstromen gericht op de ont- en doorontwikkeling van IV diensten en op het beheer en onderhoud van IV diensten.

Pijl naar recths

Programma Waterkwaliteit

Binnen het project Waterkwaliteit levert PinP Projectbeheersing voor het Programma Aanpak Grote Wateren (PAGW), de Kader Richtlijn Water Landelijk Team (KRW LT) en Kader Richtlijn Water Oost Nederland (KRW ON).

Pijl naar recths

Getij Grevelingen

PinP is al enige jaren betrokken bij het project Getij Grevelingen van RWS. Het project Getij Grevelingen bevindt zich in de verkenningsfase en gaat over in de planstudiefase. Voor dit project leveren wij producten op het gebied van kwaliteitsmanagement.

Pijl naar recths

Raamovereenkomst Provincie Noord-Holland

Sinds de start in 2022 van deze ramovereenkomst heeft PinP levert PinP adviseurs voor diverse projecten bij de Provincie Noord-Holland. Een breed spectrum van adviseurs op diverse gebieden, zoals circulaire bouw, technisch management en omgevingsmanagement is op dit moment werkzaam werkzaam op verschillende projecten.

Pijl naar recths

Projectbeheersing Zee & Delta

Al geruime tijd werkt PinP samen met RWS binnen het project Zee en Delta. Met onze projectbeheersing ondersteunen wij RWS op verschillende terreinen. Door de lange samenwerking voelen onze adviseurs zich enorm betrokken bij de projecten en kunnen we RWS maximaal ontzorgen.

Pijl naar recths

Projectbeheersing aanleg A7/A8

Het project A7/A8 is een project dat zich in de opstartfase voor de planfase bevindt. Binnen het project is er behoefte aan adequate en consistente projectbeheersing. PinP levert producten voor de diverse disciplines op het gebied van projectbeheersing. Hierbij valt te denken aan risicomanagement, planning- en kwaliteitsmanagement en financieel management.

Pijl naar recths

Nieuws

Via deze pagina delen wij graag nieuws over onze organisatie, onze partners en onze projecten.