Het dashboard voor risicogestuurd raakvlakmanagement

Het dashboard van Partners in Projectbeheersing

dashboard

Het dashboard geeft op basis van het stoplichtmodel direct een beeld van de risico’s op de raakvlakken binnen projectbeheersing. De rode lijn geeft een risico met prioriteit aan tussen Tijd en Scope. De gele lijn geeft een aandachtspunt aan in de relatie tussen Geld en Scope. De groene lijn geeft de harmonie aan tussen Geld en Tijd.

Maandelijkse rapportage

Maandelijks rapporteren onze adviseurs in de vorm van een ’dashboard’. Dat geeft onze opdrachtgevers inzicht in de status en onderlinge afhankelijkheid (raakvlakken) van cruciale projectparameters: scope, planning, financieel, beheersing risico’s en kwaliteit aangevuld met andere gewenste relevante projectinformatie. Het dashboard wordt afgestemd op de behoefte van het IPM-team, het project en de fase van het project.