Duurzaamheid

PinP heeft als doel om haar dienstverlening in 2030 volledig CO2-neutraal te hebben. Samen met haar netwerkpartners wil PinP daartoe inzicht krijgen in de totale CO2-uitstoot van haar gehele keten en hier effectieve reductiemaatregelen voor treffen. Hieronder staan het CO2-beleid en de jaarlijkse rapportages rondom CO2-uitstoot van PinP.