Duurzaamheid

PinP heeft als doel om haar dienstverlening in 2030 volledig CO2-neutraal te hebben. Samen met haar netwerkpartners wil PinP daartoe inzicht krijgen in de totale CO2-uitstoot van haar gehele keten en hier effectieve reductiemaatregelen voor treffen. Hieronder staan het CO2-beleid en de jaarlijkse rapportages rondom CO2-uitstoot van PinP.

Hieronder zijn de rapportage rondom ons duurzaamheidsbeleid te vinden. Vanaf 2022 geeft PinP per kwartaal inzicht in haar CO2-prestaties zodat er gedurende het jaar inzicht is in de voortgang van de genomen maatregelen en duidelijk wordt hoe goed PinP op weg is om haar doelstelling te behalen.

Meer informatie over de CO2-prestatieladder is te vinden op https://www.co2-prestatieladder.nl/nl. Onze informatiepagina is te vinden via https://www.co2-prestatieladder.nl/certificaathouders/Partners_in_Project_en_Procesmanagement_BV.

Heb je vragen over onze rapportages of ons beleid? Neem dan contact met ons op.