Concreet Projectmanagement

Voor duidelijkheid.

Concreet als partner in projectbeheersing

Concreet verzorgt begeleiding van projecten in de infrastructuur. Zij ondersteunt haar opdrachtgevers met zowel strategische als uitvoeringsvraagstukken in de plan-, contract- en uitvoeringsfase. De kern expertisen zijn projectmanagement, contractmanagement, risicomanagement en omgevingsmanagement. De projectmanagementdiensten van Concreet kenmerken zich door een praktische, risicogestuurde benadering om (veelal) complexe multidisciplinaire projecten beheerst te begeleiden.

Bijdrage aan het partnership

Concreet werkt vanuit een bedrijfsmentaliteit dat goede samenwerking met klanten, projectpartners en collega’s de basis vormt voor kwaliteit en succes. Het begrijpen van stakeholderbelangen vormt de basis voor het bepalen van de strategie voor projectmanagement en projectbeheersing. Het willen en kunnen werken met diverse belangen resulteert erin dat medewerkers van Concreet gewend zijn om sturing en advies te geven aan multidisciplinaire teams.

Concreet draagt bij aan het Partners in Projectbeheersing door enerzijds inhoudelijk expertise in te brengen en anderzijds vanuit inhoud stuurinfo te destilleren en  te integreren vanuit multi-disciplines en verschillende stakeholderbelangen. Waar nodig c.q. effectief treden wij buiten gebaande paden. Zo ook in het projectmanagement tijdens de aanbestedingsfase voor de Raamovereenkomst Projectbeheersing (bijv. introductie Scrum methodieken).

Bijdrage aan de producten

Concreet heeft een sterke basis in risicomanagement en contractmanagement. Door ervaring en kennis in procesmanagement en kwaliteitmanagement en heeft Concreet een ‘natuurlijke’ focus op  uniformiteit. De ervaring met multidisciplinaire projecten vergroot de aandacht voor raakvlakken en integraliteit van producten. Concreet levert ook een bijdragen aan het verzorgen van waardevolle stuurinformatie.

Adres

Marconiweg 2
4131 PD Vianen
085-4890160
Ga naar de website