Syntraal

Syntraal als partner in projectbeheersing

Syntraal is een landelijk werkende organisatie op het gebied van advies- en ingenieurs (interim) werkzaamheden en producten. We werken met en voor overheden, industrie & MKB en aannemers.

Dagelijks ervaren wij dat bij projecten in de openbare ruimte talloze belangen om voorrang strijden. Technische mogelijkheden, noodzakelijke en gewenste functies, omgevingswaarde en toekomstwaarde spelen allemaal een rol in het krachtenveld van opdrachtgever, aannemer en eindgebruiker. Wij zijn in staat om belangen te wegen en te prioriteren, en daarmee projecten beheersbaar te houden. Daarmee helpen wij onze klanten grip te houden op projecten en een breed gedragen oplossing tot uitvoering te brengen.

Bijdrage aan het partnership

Wij zijn ervan overtuigd dat alleen samenwerken leidt tot succesvolle projecten en een duurzame toekomst. Samenwerken met branchegenoten, aannemers, MKB en particulieren. Bij ieder project zetten wij samenwerken en inlevingsvermogen centraal, zodat onze projecten bijdragen aan duurzame oplossingen voor opdrachtgevers, eindgebruikers en andere belanghebbenden.

Binnen Partners in Projectbeheersing dragen wij met kennis en capaciteit bij in onderwerpen als milieu, water, civiele techniek, en meten en inspecteren. Vanuit onze visie dat de klant het beste van Syntraal krijgt, dus de medewerker(s) die het beste past bij de vraag van de opdrachtgever. Onze medewerkers zijn gewend om te werken in projectteams en kunnen ook tijdelijk teams van de klant of partners versterken.

Bijdrage aan de producten

Syntraal heeft met Tauw een eigen opleidingsprogramma onder de naam Tauw University. Tauw University biedt cursussen, trainingen en opleidingen op het gebied van onder andere projectmanagement, technisch management, risicomanagement, financieel management en omgevingsmanagement. Het zal in samenwerking met onze Partners in Projectbeheersing worden ingezet en toegespitst op het project. Zodat zowel klanten, partners, zelfstandige professionals als Syntraal-medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen op het gebied van projectbeheersing.

Adres

Kamperstraat 13021
7418 CA Deventer
+31 88 02 44 300
Ga naar de website