Projecten

Na de start in 2016 heeft PinP een bijdrage mogen leveren aan een aantal mooie projecten.

Rijkswaterstaat is opdrachtgever voor het grootste deel van onze projecten. Doordat we al een aantal jaren samen met onze partners diensten op het terrein van projectbeheersing leveren, kunnen we de opgedane kennis en ervaring inzetten om de kwaliteit van onze dienstverlening steeds te verhogen en échte toegevoegde waarde leveren.

Naast Rijkswaterstaat zijn wij inmiddels ruim een jaar actief met het inzetten van adviseurs in IPM- rollen bij de Provincie Noord-Holland én gaan we dit ook doen voor het Bureau Interim en Advies van de Gemeente Amsterdam.

IPM

Project CIV

In 2022 heeft PinP de aanbesteding voor de projectbeheersing CIV (RWS) gewonnen. Binnen onze projecten is het project CIV bijzonder omdat wij dit project wordt uitgevoerd op basis van werkstromen. Daarnaast verschillen Informatie Voorzieningsprojecten ook behoorlijk van andere projecten. IV projecten hebben tot doel om een verandering bij de eindgebruiker teweeg te brengen. In de projectbeheersing voor deze groepen leveren wij specifieke werkstromen gericht op de ont- en doorontwikkeling van IV diensten en op het beheer en onderhoud van IV diensten.

Pijl naar recths
Projectbeheersing

Programma Waterkwaliteit

Binnen het project Waterkwaliteit levert PinP Projectbeheersing voor het Programma Aanpak Grote Wateren (PAGW), de Kader Richtlijn Water Landelijk Team (KRW LT) en Kader Richtlijn Water Oost Nederland (KRW ON).

Pijl naar recths
Projectbeheersing

Getij Grevelingen

PinP is al enige jaren betrokken bij het project Getij Grevelingen van RWS. Het project Getij Grevelingen bevindt zich in de verkenningsfase en gaat over in de planstudiefase. Voor dit project leveren wij producten op het gebied van kwaliteitsmanagement.

Pijl naar recths
Projectbeheersing

Raamovereenkomst Provincie Noord-Holland

Sinds de start in 2022 van deze ramovereenkomst heeft PinP levert PinP adviseurs voor diverse projecten bij de Provincie Noord-Holland. Een breed spectrum van adviseurs op diverse gebieden, zoals circulaire bouw, technisch management en omgevingsmanagement is op dit moment werkzaam werkzaam op verschillende projecten.

Pijl naar recths
Projectbeheersing

Projectbeheersing Zee & Delta

Al geruime tijd werkt PinP samen met RWS binnen het project Zee en Delta. Met onze projectbeheersing ondersteunen wij RWS op verschillende terreinen. Door de lange samenwerking voelen onze adviseurs zich enorm betrokken bij de projecten en kunnen we RWS maximaal ontzorgen.

Pijl naar recths
Projectbeheersing

Projectbeheersing aanleg A7/A8

Het project A7/A8 is een project dat zich in de opstartfase voor de planfase bevindt. Binnen het project is er behoefte aan adequate en consistente projectbeheersing. PinP levert producten voor de diverse disciplines op het gebied van projectbeheersing. Hierbij valt te denken aan risicomanagement, planning- en kwaliteitsmanagement en financieel management.

Pijl naar recths