Projectbeheersing aanleg A7/A8

Over

De corridor Amsterdam –Hoorn (zie figuur 1) ligt grotendeels in de Metropoolregio Amsterdam, volgens de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), één van de belangrijkste economische regio’s van het land. Voor de internationale concurrentiepositie van dit gebied zijn bereikbaarheid en doorstroming (op weg en spoor) essentieel. Dat is niet alleen een vestigingsvoorwaarde voor bedrijven, maar ook een bepalende conditie voor aantrekkelijk woon-en leefmilieus.

Figuur 1

PinP verzorgt voor dit project de projectbeheersing op de aspecten Financieel Management, Planningsmanagement, Risicomanagement en Kwaliteitsmanagement. Wij borgen een integrale projectbeheersing middels een real-time, interactief dashboard welke geactualiseerd wordt met gegevens direct uit de brondata.

Projectdetails

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat (GPO)

Periode

12-12-2020 t/m 11-12-2023

Soort project

Project type A, Project type B

Status project

Actief

Partners