Getij Grevelingen

Voor de overgang van de verkenningsfase naar de planstudiefase dient het budget (en bijbehorende risico’s en planning) van deze fase vastgesteld te worden door de opdrachtgever. Daarnaast wordt de planning en raming van de realisatiefase die behoort bij de gekozen voorkeursvariant inzichtelijk gemaakt te zijn. Projectbeheersing richt zich op sturing van het project in de fase waarin het project zich bevind (de verkenningsfase) met als doel inzicht te geven in de risico’s op het gebied van tijd en geld voor de vastgestelde voorkeursvariant die in de planstudie fase, start begin 2020, verder uitgewerkt wordt en in later stadium wordt gerealiseerd. Kwaliteitsmanagement borgt dat de kwaliteit van de projectproducten zodanig is dat de plan- en realisatiefase beheerst kunnen worden uitgevoerd.

Projectdetails

Opdrachtgever

RWS

Periode

januari 2020

Soort project

Projectbeheersing

Status

Actueel

Partners