Programma Waterkwaliteit

De Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) is een investeringsprogramma van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Doel is de ecologische waterkwaliteit te verbeteren en de natuur te versterken. Naast RWS, RVO en Staatsbosbeheer wordt er samengewerkt met regionale partijen.

Doelstellingen en Ambities op het gebied van projectbeheersing binnen het programma

D1. Programma’s en projecten op orde, betrouwbaar en voorspelbaar door juiste projectbeheersing;

D2. De continuïteit van projectbeheersing is verzekerd;

D3. De kwaliteit van projectbeheersing wordt continu verbeterd en alle disciplinedoelen worden behaald;

D4. Alle betrokkenen zijn tevreden over de samenwerking;

A1. Onderling leervermogen tussen de programma’s versterken;

A2. Opdrachtgever wordt ontlast;

A3. Maak projectbeheersing interessant

Projectdetails

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Periode

1-4-2021 tot 31-3-2024

Soort project

Projectbeheersing

Status

Actueel

Partners