Project CIV

In 2022 heeft PinP de aanbesteding voor de projectbeheersing CIV (RWS) gewonnen. Binnen onze projecten is het project CIV bijzonder omdat wij dit project wordt uitgevoerd op basis van werkstromen. Daarnaast verschillen Informatie Voorzieningsprojecten ook behoorlijk van andere projecten. IV projecten hebben tot doel om een verandering bij de eindgebruiker teweeg te brengen. In de projectbeheersing voor deze groepen leveren wij specifieke werkstromen gericht op de ont- en doorontwikkeling van IV diensten en op het beheer en onderhoud van IV diensten.

In onze aanpak maken we gebruik van de verschillende elementen uit de PDCA cyclus.

Zo borgen we dat verwachtingen, ambities en optimalisaties in ons werkproces blijvende aandacht krijgen.

Projectdetails

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Periode

Vanaf april 2022

Soort project

IPM

Status

Actueel

Partners